Fifejdy.cz Internet a VoIP
Fifejdy.cz Internet a VoIP

Windows 7

Nastavení Síťové karty

V naší síti používáme DHCP server. Správná konfigurace síťové karty je tedy základem pro zdárné připojení k naší síti. Tento náš stručný návod berte prosím jako obecný postup při této konfiguraci.


Windows 7

Nastavení získání adresy DHCP serveru:

- Nabídka Start

- Ovládací panely

- Centrum síťových připojení a sdílení (okno musí mít vyplé kategorie)

- Změnit nastavení adaptéru

- Připojení k místní síti – Vlastnosti

- Protokol TCP/IPv4

- Záložka Obecné


Je nutné mít označené volby

- Automaticky získat adresu ze serveru DHCP

- Automaticky získat adresu DNS ze serveru DHCP