Fifejdy.cz Internet a VoIP
Fifejdy.cz Internet a VoIP

Windows 98

Nastavení Síťové karty

V naší síti používáme DHCP server. Správná konfigurace síťové karty je tedy základem pro zdárné připojení k naší síti. Tento náš stručný návod berte prosím jako obecný postup při této konfiguraci.


Windows 98

Nastavení získání adresy z DHCP serveru:

- Nabídka start

- Spustit

-Do zobrazeného řádku napište: winipcfg

- Zobrazí se vám okno konfigurace protokolu TCP/IP

- Vyberte správný síťový adaptér

- Klikněte na uvolnit vše a obnovit vše


Je nutné mít označené volby - Automaticky získat adresu ze serveru DHCP

- Automaticky získat adresu DNS ze serveru DHCP