Fifejdy.cz Internet a VoIP
Fifejdy.cz Internet a VoIP

Ceník

Datové služby

Datové služby

Hlasové služby

Hlasové služby

Síťové prvky

Síťové prvky

Nadstandartní služby

Nadstandardní službyCeník telefonních služeb Fifejdy.cz VoIP Phone

Volání v ČR

Časová pásma Špička
(pracovní dny 7:00 - 19:00 hod)
Mimo špičku
(19:00 - 7:00 hod, víkendy, svátky)
Volání ve vlastní síti ČR zdarma zdarma
Místní volání 0,58 (0,70) 0,33 (0,40)
Dálkové volání 0,58 (0,70) 0,33 (0,40)
Volání do mobilních sítí ČR 0,83 (1) 0,83 (1)
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč/minutu bez DPH. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Pro výpočet přesné ceny za hovor je (z hlediska zaokrouhlování) určující cena bez DPH. Tarifikace: 1.minuta se účtuje celá, dále pak tarifikace po sekundách.

Volání do zahraničí (platí ve špičce i mimo špičku)

Zóna 1 - Západní Evropa 0,86 (1,04)
Zóna 2 - Slovensko a Polsko 1,76 (2,13)
Zóna 3 - USA a Kanada 0,86 (1,04)
Zóna 4 2,52 (3,04)
Zóna 5 4,23 (5,12)
Zóna 6 7,65 (9,26)
Zóna 7 9,50 (11,50)
Zóna 8 10,35 (12,6)
Zóna 9 13,95 (16,9)
Zóna 10 19,35 (23,41)
Zóna 11 24,75 (29,95)
Zóna 12 40,05 (48,5)
Zóna 13 115,2 (139,4)


Pokud není uvedeno jinak, platí stejná cena pro volání do pevné i mobilní sítě dané zahraniční země.Podrobný seznam zemí v dané zóně naleznete v dokumentu zde


Všeobecné smluvní podmínky naleznete v dokumentu zde


Smlouvu o poskytování služeb VOIP Phone společnosti naleznete zdeDoplňkové telefonní služby

Služba Pobočková ústředna 45 Kč/měs. (55,-)
Blokování volání do vybraných směrů zdarma
Pronájem tel. Přístroje Standard 75 Kč/měs. (91,-)
Doplňkové služby se účtují pro každý uživatelský účet (číslo) zvlášť.
 

Další ceny

Zřízení a používání služby zdarma
Změna telefonního čísla 180,- Kč (218,-)
Změna uživatelského hesla 180,- Kč (218,-)
Převod účastnictví 250,- Kč (303,-)
Instalace koncového zařízení technikem 500,- Kč (605,-)
Přenesení jednoho čísla 1000,- Kč (1 210,-)
Přenesení rozsahu čísel (provolby) 2000,- Kč (2 420,-)
Jednorázové ceny se účtují po provedení úkonu.
 

Obecné informace

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Pro výpočet přesné ceny za hovor je (z hlediska zaokrouhlování) určující cena bez DPH. Poskytovatel si vyhrazuje právo účtovat v případě probíhající reklamní akce nižší než zde uvedené ceny. Účastník může, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, smlouvu kdykoliv vypovědět, výpovědní lhůta telefonních služeb je 10 pracovních dnů. Poskytování služeb se řídí Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních služeb Fifejdy.cz s.r.o. Tento ceník je platný od 1.1.2010.