Fifejdy.cz Internet a VoIP
Fifejdy.cz Internet a VoIP

Služby

Domácnosti

Internet pro Domácnosti

Firmy

Internet pro Firmy

Bytová družstva a jiné subjekty

Družstva a jiné subjekty

Servisní práce nad rámec běžných služeb

Nadstandardní služby


Měření dostupnosti připojení

Předchází každému zapojení nového objektu. Tato služba je pro Vás zdarma. Je nutné umožnit technikovi přístup zpravidla na střechu objektu.


Rychlost

Průměrná rychlost stahování dat se pohybuje v rozmezí 6 - 40 Mbit/s. Naše společnost maximální možnou rychlost nereguluje a tudíž se dosahované rychlosti liší podle lokalit. Zpravidla klienti pracují v rozmezí 4 - 30Mbit/s. Spodní hranice je regulována agregací, která je smluvně nejméně 1:15 na 10 Mbit/s.


Internet pro domácnosti

Díky našemu rozsáhlému pokrytí, (viz. mapa pokrytí ) nabízíme možnosti připojení v převážné většině lokalit Moravskoslezského kraje. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem s instalacemi firemních připojení jsou naši technici připraveni řešit Vaše požadavky plynoucí z individualit každého připojení k Vaší maximální spokojenosti. Nabízíme zdarma maximálně 1 veřejnou adresu IP na smlouvu.


Nabízíme tyto možnosti:


Na každý objekt bez rozdílu způsobu připojení je nutná instalace klientského zařízení, od tohoto je sveden datový kabel zakončený rozhraním LAN standardu 802.1x (běžný datový kabel LAN UTP RJ-45 10/100), na kterém garantujeme parametry objednané služby. V této fázi instalace mohou naši technici postupovat v zásadě těmito způsoby:


Kabel UTP sveden a ukončen u Vašich PC, ve Vašich ústřednách či serverových prostorech. Jedná se o nejběžnější způsob připojení. Nevýhodou je nutnost vedení datového kabelu objektem.


1. Kabel UTP je v půdních prostorách, resp. kdekoli dle domluvy zakončen WIFI routerem. Výhodou tohoto způsobu je flexibilita a možnost bezdrátového připojení kdekoli v dosahu tohoto zařízení. Nevýhodou může být nižší přenosová rychlost oproti kabelovému připojení. U této varianty je nutno počítat s doplatkem dle aktuálního ceníku.


2. Kabel UTP je přiveden k libovolné elektrické zásuvce dle domluvy, rozvod sítě je možné řešit technologií POWER LINE (Homeplug). Homeplugy doporučujeme všude tam, kde byla provedena rekonstrukce objektu, zejména elektrických rozvodů. U této varianty je nutno počítat s doplatkem dle aktuálního ceníku.


Nedílnou součástí instalace je zaplacení připojovacího poplatku při podpisu smlouvy, test funkčnosti internetové přípojky.


Hlasové služby

Nabízíme hlasové služby širokého rozsahu zahrnující připojení VoIP telefonu, řešení firemních ústředen pro komunikaci mezi pobočkami kdekoli a kdykoli za překvapivě nízké ceny. Jsme připraveni řešit jiné speciální požadavky v oblasti datových sítí, telekomunikační techniky a aplikované elektroniky. Tyto služby jsou účtovány dle platného ceníku.


FUP limity a jak fungují

FUP limity byly zrušeny k 2.2.2011.


Instalace a návrhy spojů

V případě, že máte zájem o zhotovení bezdrátového spoje, nabízí se Vám naše společnost s odborným poradenstvím a realizací Vašich požadavků tohoto typu. Výběr technologie je na Vás, nabízíme spoje v pásmu 2,4 GHz, 5GHz, 10GHz a 76GHz. Nabízíme kapacitu od 2Mbps. Vzhledem k variabilitě spojů, prosíme obraťte se na naše pracovníky: info@fifejdy.cz


Pro bližší informace prosím kontaktujte naše pracovníky: info@fifejdy.cz